Ankara Barosu Dergisi 1965 Sayı-2


Av. Yüksel ZORLUBUDAK

Doktrin ve Tatbikatta Şikayet Hakkının Mirascılara İntikali ......174