Ankara Barosu Dergisi 1964 Sayı-6


Prof. Dr. Faruk EREM

TCK. Nun 455 ve 459. Maddelerine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Hakkında ......635

 

Dr. Mustafa T. YÜCEL

Mahkumların Sınıflandırılması ve Suçlu Değer Sisteminin Değiştirilmesi .....639

 

Asım Kaya BEKMAN

Yeni Harçlar Kanunu Üzerinde Bir İnceleme .....645