Ankara Barosu Dergisi 1964 Sayı-4


Av. Ayla YURDAKUL

Menkul ve İstihkak Davalarının MK. Na Göre Tetkiki (618/2-902) ......367