Ankara Barosu Dergisi 1963 Sayı-6


Av. Prof. Faruk EREM

Ceza Davasında Mazeret Sebeplerinin Şüpheli Kalması ......689

 

Av. Visalettin PEKİNER

Yabancı Devletlerin Kazai Muafiyeti .....691

 

Av. Şemsettin TÜZEMEN

Fransa'da Danıştay ve İptal Davalarının Gelişimi .....700