Ankara Barosu Dergisi 1963 Sayı-4


Kemal Galip BALKAR

Danıştay Kanununun Ek Maddesi ve Yeni Danıştay Kanunu Tasarısı ......463

 

Çeviren: Av. Abdullah GÜLERYÜZLÜ

Jüri ile Muhakeme Edilme Hakkı .....467

 

Asım Kaya BEKMAN

Ceza Davalarında Müdahele ve Müdahelenin Kabulünde Suçtan Zarar Gören Şahsın Sınırı Ne Olmalıdır? .....473