Ankara Barosu Dergisi 1963 Sayı-3


Av. Akil ÖNDER

Senedin Mücerret Borçlu Elinde Bulunması Borcun Sükutu İçin Kafi Midir? ......335

 

Av. Baha ARIKAN

Bir Anket Dolayısiyle .....339