Ankara Barosu Dergisi 1961 Sayı-4


Avukat Visalettin PEKİNER

İdarenin Takdir Yetkisi ......1

 

Avukat Adli KISAGÜN

Müterafık Kusur .....9