Ankara Barosu Dergisi 1961 Sayı-2


Avukat İ. Hakkı Balemir

Af Kanunları ......5

 

Avukat Dr. Erdoğan Göğer

Gemi Tamir Mukavelenamesi .....9