Ankara Barosu Dergisi 1960 Sayı 4

Makaleler


Fahrettin KIYAK

Memurun Vazife Esnasında Suç İşlemesi ve Mal Aleyhinde Cürümler ...........131

 

Avukat Dr. Ayhan ÖNDER

Suçun İşlendiği Yerin Tayininde "Hareket Nazariyesi" ...........136

 

Dr. Baki KURU

İflasta Üçüncü Şahısların İstihkak İddiaları ...........140

 

Visalettin PEKİNER

1958 Yeni Fransız Anayasası ...........142