Ankara Barosu Dergisi 1960 Sayı 3

Makaleler


Prof. Dr. Orhan Kürkçüer

Ticaret Ünvanının Himayesi ...........63

 

A. Lütfü MUSLUOĞLU

Yüz Ölçüsünün Tashihi Davaları ve Ehlivukuf ...........67

 

Avukat Dr. Ayhan ÖNDER

Alman Ceza Hukukunda Akıl Hastası Suçlular Hakkında Alınacak Tedbirin Şartları ve Usulü ...........74

 

Dr. Safa REİSOĞLU

Mihri Müeccele Müteallik 2.12.1959 Tarihli Tevhidi İçtihad Kararı Hakkında (1) ...........78

 

Av. Yekta Güngör ÖZDEN

Tayin Yoluyla Müdafaa "Zorunlu Savunma" ...........83

 

Stajyer Avukat Visalettin PEKİNER

Kan Gütme Cürümleri ve 3236 Sayılı Kanun ...........87

 

Avukat İhsan Aktürel

Uyuşmazlık Mahkemesi ve Usule Ait Bazı Kararları ...........94