Ankara Barosu Dergisi 1960 Sayı 2

Makaleler


Baha ARIKAN

Hazırlık Tahkikatı ve Takipsizlik Kararı ...........1

 

Av. Muhsin TUĞSAVUL

Kara Yolları Trafik Kanununun Hukuki Mesuliyet Bakımından Tetkiki ...........6

 

A. Bülent AKMANLAR

Ceza Hakiminin Takdir Selahiyeti (1) ...........12

 

Av. Yekta Güngör ÖZDEN

27 Mayıs 1960 Devrimi ve Hukuk ...........19

 

Avukat Doç. Dr. Ali BOZER

Sigorta Mukavelesi Şarta Bağlı Akitlerinden midir? ...........21

 

Dr. Baki KURU

Kaza Çeşitleri ve Bunlar Arasındaki Münasebet ...........27

 

Avukat Oktay ÇUBUKGİL

H.U.M.K. 104. Maddesinin Tatbikatı Hakkında ...........34