Ankara Barosu Dergisi 1960 Sayı 1

Makaleler


Av. Baha ARIKAN

Çocuk Düşürme Suçlarında Ceza Muafiyeti ...........1

 

Kemal Galip BALKAR

Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu ve Tatbikatı ...........6

 

Av. Dr. Haluk TANDOĞAN

Bankaların İpotekli Borç Senedi Rehni Mukabilinde Kredi Açmaları ...........10

 

Sedad Çumralı

Alacağın Temlikinde Tediye Def'i ...........13

 

Dr. Serda KURDOĞLU

İFA İmkansızlığı Dermeyanının Şekli ...........16

 

Avukat Dr. Baki KURU

El Yazısı ile Vasiyetnamede (MK m. 485), Vasiyetnamenin Tanzim Mahallnin Yazılmamış Olmasının Neticeleri ...........21

 

Avukat Doç. Dr. Ali BOZER

7397 Sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkında Kanun ile İlgili Bir Müşahede ...........26