Ankara Barosu Dergisi 1958 Sayı 6

Makaleler


Avukat Prof. Dr. Faruk EREM

Memurun Suçu Haber Verme Mecburiyeti ...........307

 

Fahrettin KIYAK

Ceza Hukukunda Şikayet Usulü ve Tatbikatı ...........310

 

Orhan YILMAZ

Köylünün Müşterek İstifadesine Terk ve Tahsis Edilmiş Gayrimenkulleri Zapt ve Tasarruf Etmek Suçları ...........318

 

Süleyman AKSOYALP

Askeri Adalette Niyabet ...........329

 

Avukat Aziz BABAN

Memurların Şikayet Hakları ve Devlet Şürası ...........336

 

Dr. Serda KURTOĞLU

Adi Şirket ve Yarıcılık ve Tatbikatta Doğurduğu Güçlükler ...........339