Ankara Barosu Dergisi 1958 Sayı 5

Makaleler


Avukat Baha ARIKAN

Cezai Ehliyet ve Cezai Mes'uliyet ...........243

 

Avukat Dr. Ayhan ÖNDER

Müeccel Ceza ve Müruruzaman ...........247

 

Dr. Nureddin GÜRSEL

İcrada Vekalet Ücreti ...........251

 

Avukat Dr. Serda KURTOĞLU

Keşif Mahallinde Yapılan Sulhtan Vazgeçilebilir mi ...........254

 

Avukat Fuat İLALAN

Muhtelif Ücret Ödemelerinde Vergi Cetvellerinin Uygulama Esasları ...........259