Ankara Barosu Dergisi 1958 Sayı 1

Makaleler


Avukat Dr. Haluk TANDOĞAN

Anonim Şirket Esas Mukavelerinin Yeni Ticaret Kanununa Uydurulması İçin Yapılan Umumi Heyet Toplantılarında Nisap ...........1

 

Avukat Dr. Serda KURTOĞLU

Netice Borçlarında Borçlunun Temerrüdü Şartları ve Bir Federal Mahkeme Kararı ...........6

 

Prof. Dr. Behçet Tahsin KAMAY

Euthanasia Doğru Mudur? ...........10

 

Fahrettin KIYAK

Ceza Kanunda Şikayet Hakkı ...........13

 

Nazmi BAMYACIOĞLU

Ceza Mevzuatımızda İtiyat ve İptila ...........20