Ankara Barosu Dergisi 1957 Sayı 5

Makaleler


Avukat Baba ARIKAN

Ceza Kanununda Tefsir ...........181

 

Fahrettin KIYAK

Sarhoşluk, Sarhoşlukta İhtiyat ve Tekerrür ...........184

 

Avukat Oktay ÇUBUKGİL

Cezaevlerinde Müdafii ile Maznunun Görüşmelerinde Cezaevleri Müdür ve Gardiyanlarının Hazır Bulunmalarına Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 144 üncü Maddesi Manidir ...........191

 

Avukat Dr. Fahri ÇALKIN

İş Aktinin Mevzuu Olan İş ...........193

 

Avukat Dr. Yusuf KAZANCIOĞLU

İpotek Vaadi ...........200

 

Avukat Dr. Serda KURTOĞLU

Şuf'a Talebi Karşısında Gabin İddiası ...........203