Ankara Barosu Dergisi 1957 Sayı 4

Makaleler


Avukat Asım Ruacan

Ceza Davalarında Avukattan Vekaletname İstenir mi? ...........113

 

Avukat Dr. Hakkı DEMİREL

Af Selahiyeti ...........117

 

Firuz ÇİLİNGİROĞLU

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet Suçlarında Takip ve Selahiyet ...........120

 

Dr. Serda KURTOĞLU

Vekaleti Olmadan Başkası Hesabına Tasarruf Edenin Mesuliyeti ve B. K. nun 55 ve 100 ncü Maddeleri ...........123

 

Avukat Selçuk TUZLALI

Hafta Tatili Yevmiyeleri Hakkında ...........128

 

Avukat Oktay ÇUBUKGİL

Avukatın Sır Saklama Mecburiyeti ...........132