Ankara Barosu Dergisi 1957 Sayı 2-3

Makaleler


Avukat Baha ARIKAN

Basın Rejimi ...........57

 

Avukat Faruk EREM

Çocuk Yapmağı Önleyici İlaçların Satışı Suç mudur? ...........60

 

Avukat Doçent Dr. Haluk TANDOĞAN

Yeni Ticaret Kanununun Mer'iyete Girmesinden Önce İtibari Kıymeti 50 Liradan Aşağı Olan Hisse Senetleri Hakkında ...........65

 

Avukat Dr. Hakkı DEMİREL

Avukat Cezası ve İnfaz Şekli ...........68

 

A. Lütfi MUSLUOĞLU

Ehlivukufların Rey Beyan Etmeleri ve Rapor ...........71