Ankara Barosu Dergisi 1957 Sayı 1

Makaleler


Avukat Ali Himmet BERKİ

Bir Devlet Şurası Kararı ve Eski Hukuki Hadiseler ...........1

 

Avukat Dr. Yusuf KAZANCIOĞLU

Bankalar Kanunumuzun 23 üncü Maddesi ve Devletler Hususi Hukuku ...........6

 

Avukat Doçent Dr. Haluk TANDOĞAN

Yeni Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketlerde Hissedarların Sahip Olacağı Rey Sayısının Tahdidi ...........13

 

Avukat Dr. Hakkı DEMİREL

Grev Hakkı Üzerindeki Tartışmalar Münasebetiyle ...........17

 

Nazmi BAMYACIOĞLU

Suç İşlemeğe Tahrik Suçu ...........21