Ankara Barosu Dergisi 1956 Sayı 6

Makaleler


Avukat Prof. Dr. Faruk EREM

Nufuz Ticareti ...........365

 

Avukat Dr. Yusuf KAZANCIOĞLU

Ticari Senetlerde Yazılı Vadelerdeki Aksaklığın Hukuki Neticeleri ...........371

 

Avukat Dr. Ayhan ÖNDER

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuzun 176 cı Maddesine Göre Müddeiumuminin Selahiyeti Hakkında Bir Tetkik ...........374