Ankara Barosu Dergisi 1956 Sayı 5

Makaleler


Avukat Fikret ULUDAMAR

Nafakadan Doğan Kanunlar İhtilafı ...........301

 

Dr. Ayhan ÖNDER

Alman Ceza Hukukunda Başkasının Malını Kullanmak İçin Almak Suçu ...........310

 

A. Von JHERING Tercüme eden: Avukat Dr. Hakkı DEMİREL

Hukukçu Kimdir? Hukuk Bilmek Nedir? Ve Her Kanun Bilen Hukukçu mudur? ...........315

 

Avukat Talak LALİK

İş Kanununda Kıdem Ödeneği ...........322

 

Avukat Serda KURTOĞLU

Tapu Kayıtlarının Terkin, Tadil ve Tashihlerinde Selahiyetli Mahkeme ...........326

 

Av. Dr. Esat ÖZTEK

Tatil Günlerinde Tesbiti Delail Yaptırılabilir mi? ...........332