Ankara Barosu Dergisi 1956 Sayı 3

Makaleler


M. Muhtar ÇAĞLAYAN

Devlet Memurlarına İntisab İddiasiyle Menfaat Temini Cürmü ...........151

 

Orhan ERDOĞAN

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun Üzerinde Bir İnceleme ...........159

 

Avukat İzzet ÖRS

Kanunların Tasfiyesi Meselesi ...........169

 

Dr. Fahri ÇALKIN

Bedeni ve Fikri ve Sadece Fikri İş ...........181

 

Şerafettin ASLANOĞLU

Gayrimenkul Sahiplerinin 6570 Numaralı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanunun Kira Bedeline Müteallık Ahkamı Karşısındaki Durumu ...........186