Ankara Barosu Dergisi 1956 Sayı 2

Makaleler


Av. Dr. Faruk EREM

Haksız Tevkif Edilenlere Tazminat ...........83

 

Dr. Hakkı DEMİREL

Ticari Ceza Hukukuna Giriş ...........87

 

Avukat Ömer Faik GÜVEN

Avukatlık ve Gelir Vergisi ...........92

 

Avukat Halil MAKARACI

Avukatlık Stajının Tadili Hakkındaki Teklifler ...........95

 

Şerafettin ASLANOĞLU

Gayrimenkul Sahiplerinin 6570 Numaralı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanunun Kira Bedeline Müteallık Ahkamı Karşısındaki Durumu ...........99

 

Av. Dr. Esat ÖZTEK

Vekaletin Tedbiri İhtiyati ile Tanzimi ...........106

 

Dr. Turgut SENGİR

Anglo-Sakson Memleketlerinde Adli Personel ...........110