Ankara Barosu Dergisi 1956 Sayı 1

Makaleler


Avukat Faruk EREM

Avukatlar Müvekkilleri Adına İnsan Hakları Komisyonuna Müracaat Edebilirler mi? ...........1

 

Avukat Sevim TUNÇ

Müeyyideli Ziraat ...........4

 

Avukat Doç. Dr. Turhan ESENER

Petrol Mevzuatımızda Arama Sahalarının Tedahülü Dolayısıyle Zuhur Eden İhtilafın Sulh Yolu ile Halli ...........14

 

Avukat Namık Kemal EĞİLMEZ

Şehadet ve Şahidin Psikolojisi ...........20