Ankara Barosu Dergisi 1955 Sayı 6

Makaleler


Avukat Serda KURTOĞLU

"Define" nin Hukuki Mahiyeti ve İktisabı (1) ...........385

 

Dr. Av. Yusuf KAZANCIOĞLU

Bankalar Kanunumuzun 23 üncü Maddesi ve Devletler Hususi Hukuku ...........390

 

Avukat Namık Kemal EĞİLMEZ

Şahadet ve Şahidin Psikolojisi ...........396

 

Dr. Abdullah Polat GÖZÜBÜYÜK

Silah ve Silah Sayılan Aletlere Dair Temyiz İçtihatlarının Tahlili ...........404

 

Avukat Zübeyir BENSAN

Parisli Avukatlar ve Bizim Halimiz ...........411