Ankara Barosu Dergisi 1955 Sayı 5

Makaleler


Avukat Faruk EREM

Avukatlık Vazifesinin Suiistimali ...........317

 

Avukat Sevinç SEVER

Hekim Ceza Verebilir mi? ...........322

 

Nuri HACIHABİBOĞLU

Evlatlığa da Yetim Maaşı Tahsisi Gerektiği Hakkında Devlet Şurasınca İttihaz Olunan Son Karar ve Bu Karar Üzerinde Düşündüklerimiz (I) ...........325

 

Avukat Rahmi MAĞAT

Boşanma Davalarında Vekaletname ...........330

 

M. Muhtar ÇAĞLAYAN

Hükümet Memuriyetinin ve Ünvan ve Şerefinin Gasbı Cürmü ...........332

 

Oktay ÇUBUKGİL

6570 Sayılı Kira Kanununun Ankara İcra Mahkemelerindeki Tatbikatı ...........342

 

Avukat Fikret ULUDAMAR

Son Kira Kanunu Hakkında Bir Eser ve Düşüncelerimiz ...........345