Ankara Barosu Dergisi 1955 Sayı 4

Makaleler


Dr. Necat TÜZÜN

Devletler Hususi Hukukunda Gaiplik ...........257

 

Avukat Dr. Yusuf KAZANCIOĞLU

Hakiki ve Hükmi Şahıslar, Bankalar (1) İçin Örnek Bir İpotek Mukavelenamesi ve İpoteğin Tescili ...........266

 

Avukat Selami SAVRAN

Bir İçtihad Hakkında ...........273

 

A. Lütfi MUSLUOĞLU

İcra Dairelerinde ve Tetkik Mercilerinde Vekalet Ücreti ...........279

 

M. Muhtar ÇAĞLAYAN

İrtikap Cürmü ve Tatbikatımız ...........283