Ankara Barosu Dergisi 1955 Sayı 3

Makaleler


Avukat Aziz BARIKAN

Ticari Teahhütlerde İş Sahibinin Kusur ve Hatasından Dolayı Müteahhidin Lehine Doğan Haklar ...........169

 

Avukat Zübeyir BENSAN

Milletlerarası Edebiyat ve Sanat Mülkiyetini Koruma Birliği Muvacehesinde Devletlerin Durumu ...........175

 

Avukat Sevim TUNÇ

Ötenazi ...........181

 

Prof. Dr. Behçet Tahsin KAMAY

Cürmün Menşei ...........188

 

M. Muhtar ÇAĞLAYAN

İrtikap Cürmü ve Tatbikatımız ...........194