Ankara Barosu Dergisi 1955 Sayı 2

Makaleler


Mustafa Reşit BELGESAY

Matbuat Serbestisi ve Hududu ...........685

 

Dr. Adil İZVEREN

Bankalarda Mesleki Sır ve Bunun İfşasının Hukuki Neticeleri ...........690

 

Avukat Sevim TUNÇ

Ötenazi ...........700

 

Fahrettin KIYAK

Zina Cümrünün Yenilenmesi (intikaı) Meselesi ...........706

 

Makale

Vaadi İzdivaçla İzalei - Bikir Davalarını Devletin Takibi Zaruridir ...........710