Ankara Barosu Dergisi 1955 Sayı 1

Makaleler


Avukat Aziz BARIKAN

Ticari Akitlerde Müteahhidin Mukaveleye Riayetsizliği ...........589

 

Yalçın TUNA

Islah ...........595

 

Hikmet MAMUKOĞLU

Esasa Cevap ...........605

 

Prof. Dr. Faruk EREM Dr. Hakkı DEMİREL

Mefruz veya Muvazaalı Emre Muharrer Senetler ...........609

 

Öztekin TOSUN

Evvelden Zinaya Muvafakat Ettiğini Beyan Eden Eş, Sonradan Şikayet Ederek Takibat Yaptırabilir mi? ...........614