Ankara Barosu Dergisi 1954 Sayı 4

Makaleler


Prof. Dr. Avukat Faruk EREM

Kanunen İfası Lazım Gelen Hizmetten İmtina ...........313

 

Nezahat GÖRELİ

Finlandiya'da Bir Hapishane ...........318

 

Dr. Fahri ÇALKIN

Haksız Mal İktisabından Doğan Davaların Esası ...........320

 

Fahrettin KIYAK

"Münhasıran Yaş Küçüklüğü, Türk Ceza Kanununun 414 ve 415 inci Maddelerinin 2 nci Fıkralarının Tatbikini Gerektirmez" ...........328

 

Cemil AYALP

T. C. K. nun 414/2 ve 415/2 ci Fıkraları Üzerinde Bir İnceleme ...........332

 

Avukat M. Fethi TURFAN

Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesindeki Memnuiyet Hakkında ...........335

 

Avukat Said YENER

İmar ve İhyaya Dair ...........338

 

Avukat Dr. Yusuf KAZANCIOĞLU

8/1/1952 Tarihli Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkında ...........345