Ankara Barosu Dergisi 1954 Sayı 3

Makaleler


Avukat Dr. Ekrem ŞAHENK

Murisin Vergi Borcundan Mirasçıların Mes'uliyeti Bahsinde İrs Hakkı Olarak İntifa Hakkına Sahip Olanların Vaziyeti ...........201

 

Baha ARIKAN

Suç Siyaseti "La Politique Criminelle" ...........206

 

Prof. Dr. Behçet Tahsin KAMAY

Tıbbi Hata Neticesi Ölüme Sebebiyette Kusur Tayini ...........211

 

Avukat Dr. Yusuf KAZANCIOĞLU

8/1/1952 Tarihli Hukukta Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı Hakkında ...........213

 

Kamil GÜRÇAY

Tatbikatta Borçlar Kanununun 53 üncü Maddesi ...........223

 

Cemil AYALP

T. C. K. nun 271/Son Fıkrası Üzerinde Bir İnceleme ...........228

 

Avukat Şevket BULGU

Hukukta Tahkim Müessesesi ...........231

 

Dr. Mehmet TAPLAMACIOĞLU

Danıştay Hakkında Yapılan Tenkitler (1) ...........237