Ankara Barosu Dergisi 1954 Sayı 1

Makaleler


Baha ARIKAN

Hakaret Suçlarında İhtilat ve Aleniyet ...........2

 

Doçent Dr. İlhan ARSEL

Kanunların Teşkilatı Esasiyeye Uygunluğunun Kazai Murakabesi Mevzuunda Yeni Bir Cereyan ...........8

 

Dr. Zahit ÇANDARLI

Sigorta Akti ...........14

 

Avukat Süleyman R. KÖYMEN

Hayvan Hırsızlığının Men'i Hakkındaki Kanunun 13. Maddesinin Tatbikatı ...........18

 

Muhsin TUĞSAVUL

Büyük Merkezlerde Sulh Mahkemelerinin Vazife Tefriki ...........20

 

Avukat İstiklal GÖKÇER

Ceza Mahkemelerimiz Nasıl Çalışıyorlar? ...........25