Ankara Barosu Dergisi 1950 / 77-78

Makaleler


Avukat Lütfi SAV

Beynelminel Barolar Birliğinin 1950 Londra Toplantısı ...........7

 

Avukat Emin Hüseyin AĞAR

Eski Vakıflarda Şahsiyet ve Mazbut Vakıflar ...........14

 

Sadık ARDA

Ecri Misil Mevzuunda ...........22

 

Dr. Mehmet ERTUĞRULOĞLU

Vergi, Resim ve Harclardan Doğma Kamu Alacaklarında Devlet Daireleri Arasında Zaman Aşımı Meselesi ...........31