Ankara Barosu Dergisi 1950 / 71-72

Makaleler


Aziz BARIKAN

Ticari Teahhütler ...........7

 

Dr. Zahid ÇANDARLI

Haksız Fiilden Mütevellit Zaman Aşımı IV ...........14

 

Avukat Emin Hüseyin AĞAR

İcarı Akar Nizamnamesinin Tadili ve Kira Akitlerinin Son Durumu ...........21