Ankara Barosu Dergisi 1950 / 69-70

Makaleler


Dr. Zahid ÇANDARLI

Hukuk Usul Mahkemeleri Kanununda ve Medeni Kanunda Müruru Zaman ...........4

 

Emin H. AGAR

Eski Vakıflarda Şahsiyet (Personnalite) ve Vakıflar Kanununun 6, 7 inci Maddeleri ...........14

 

M. Akif ERANIL

İdari Davalarda Avukatlık Ücret Tarifesinin Uygulanması ...........23

 

Kemal Şükrü ONSUN

İflasa Tabi Şahıslar ...........28