Ankara Barosu Dergisi 1949 / 66

Makaleler


Nuri HACIHABİBOĞLU

İçtihad Birleştirme Kararları Üzerinde Düşünceler ...........5

 

Mithat GÜLCÜ

Ticaret Kanunumuzun 483. Maddesinin Yaşıyan Hukukumuzda Uygulama Değeri Üzerinde Bir İnceleme ...........8