Ankara Barosu Dergisi 1949 / 64-65

Makaleler


Vasfi ŞENSÖZEN

Mahkemei Şer'iyeler IX ...........1

 

Nuri HACIHABİBOĞLU

Boşanma ...........7

 

Kemal Şükrü ONSUN

İflasa Tabi Şahıslar ...........12

 

Dr. Zahid ÇANDARLI

Beş Yıllık Zaman Aşımına Tabi Alacaklar -I- ...........22

 

J. GÜRAL

Cezayi Azaltıcı Takdiri Sebepler Üzerinde Mukayeseli Bir İnceleme ...........30

 

Adli KISAGÜN

Haksız Fiillerde Birden Ziyade Kimselerin Mes'uliyeti IV ...........43