Ankara Barosu Dergisi 1949 / 63

Makaleler


Vasfi ŞENSÖZEN

Mahkemei Şer'iyeler IX ...........5

 

J. GÜRAL

Cezayi Azaltıcı Takdiri Sebepler Üzerinde Mukayeseli Bir İnceleme ...........11

 

Dr. Zahid ÇANDARLI

Boşanma Hukukuna Ait Prensibler ...........20

 

Adli KISAGÜN

Haksız Fiillerde Birden Ziyade Kimselerin Mes'uliyeti ...........27