Ankara Barosu Dergisi 1949 / 62

Makaleler


Kemal Şükrü ONSUN

Hususi Şirket ve Yeni Ticaret Kanunu Projesindeki Mevkii ...........2

 

Dr. Fahri ÇALKIN

Hukuk Davalarında İsbat Hakkının Kullanılmasının Şartları ...........17

 

Dr. Zahid ÇANDARLI

Haksız Fiile Dair Yargıtay Kararları ...........22

 

Mithat GÜLCÜ

Türk Ceza Kanununun 282 nci Maddesiyle Ceza Mahkemeleri Usulü K. 70 inci Maddesi Üzerinde Bir İnceleme ...........26

 

Adli KISAGÜN

Haksız Fiillerde Birden Ziyade Kimselerin Mes'uliyeti ...........31

 

Schweizer Juristen Zeitung'dan Tercüme

Avukatın Ücret Davası ve Meslek Sırrı ...........39