Ankara Barosu Dergisi 1949 / 58-59

Makaleler


Kemal Şükrü ONSUN

Menkul İstisnaında Muayene ve Dava Zaman Aşımı ...........2

 

Emin Hüseyin AGAR

İcari Akar Nizamnamesi ve Tadilleri ...........13

 

Dr. K. Fikret ARIK

Tahliye Davaları ile İlgili Yeni Bir İçtihat ...........23

 

Doçent Turhan FEYZİOĞLU

Kanuni Şüf'a Hakkının İstimalinden Feragat Şekle Tabi midir? ...........26

 

Arkun KUDAT

Cezai Şartın Mahiyeti ve Ceza ile Münasebeti ...........29

 

Şinasi TANDOĞAN

Pey Akçesi ve Zaman-ı Rücu ...........34

 

Nermin ABADAN

İsveç Hukukunun Özellikleri (Ceza ve Aile Hukuku Bakımından) ...........37