Ankara Barosu Dergisi 1949 / 68

Makaleler


Kemal Şükrü ONSUN

İflasa Tabi Şahıslar ...........5

 

D. Zahid ÇANDARLI

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi ve Feshi İhbarı ...........12

 

Aziz BARIKAN

Şirket Borçlarından Doğan Davalar Hükümden Sonra Takib Safhaları ...........21

 

Örnek Karar

Ceza Davalarında Avukatlık Ücreti Maktu ve Nisbi ...........25