Ankara Barosu Dergisi 1949 / 57

Makaleler


Aziz BARIKAN

Taahhüt Edilen İşin Çoğalması veya Eksilmesi ...........1

 

Nuri HACIHABİBOĞLU

Boşanma ...........10

 

Kemal Şükrü ONSUN

Ticari Senetlerde Emre Muharrerlik Vasfı ...........15

 

Muin M. KÜLEY

Şüf'ada Muvazaa ve İspatı ...........23

 

Dr. Zahid ÇANDARLI

Haksız Fiilde Ceza Zaman Aşımı ve Buna Mütedair Yargıtay Kararları ...........28