Ankara Barosu Dergisi 1948 / 55

Makaleler


Muhiddin Abbas DOĞUKAN

Yeni Ticaret Kanunu Tasarısı ...........1

 

Nuri HACIHABİBOĞLU

Boşanma ...........3

 

Dr. Zahid ÇANDARLI

Haksız Fiilde Ceza Zaman Aşımı ve Buna Mütedair Yargıtay Kararları ...........8