Ankara Barosu Dergisi 1948 / 53

Makaleler


Muhiddin Abbas DOĞUKAN

Yeni Ticaret Kanunu Tasarısı ...........3

 

M. Münir KOCAÇITAK

Türk Ordusunda Yargıçlık ve Yargıçlar ...........7

 

Aziz BARIKAN

Basiretin veya Basiretsizliğin Sınırı Nedir? ...........12

 

Mustafa DİNÇ

Danıştay Sanık Hakkında Tevkif Kararı Vermek Salahiyetini Haizmidir? ...........17

 

Yaşar KARAYALÇIN

Tapuya Kayıtlı Olmayan Gayri Menkuller Hakkındaki Son Tevhidi İçtihat Kararı Münasebetile ...........21