Ankara Barosu Dergisi 1948 / 52

Makaleler


Muhiddin Abbas DOĞUKAN

Yeni Ticaret Kanunu Tasarısı ...........3

 

M. Münir KOCAÇITAK

Türk Ordusunda Yargıçlık ve Yargıçlar ...........6

 

Aziz BARIKAN

Seri Muhakeme Usulüne Tabi Bir Dava, Basit Usule Bağlı Diğer Bir Dava ile Birleşebilir mi? ...........11

 

Arkun KUDAT

Zaman Aşımının Kesilmesi ...........14