Ankara Barosu Dergisi 1948 / 50

Makaleler


Muhiddin Abbas DOĞUKAN

Ticari Satış Mukaveleleri ...........1

 

Muin M. KÜLEY

Şüf'a Hakkının İstimal Sahası ...........6

 

Nevin Tarhan

İktisadi Devlet Teşekküllerinin Muhtelif Kanunlar Muvacehesindeki Durumu III ...........10

 

I. Oğuz BEKATA

Yargıç Adaylarına Tanınan Avukatlık Hakkı ...........16