Ankara Barosu Dergisi 1948 / 48

Makaleler


Vasfi ŞENSÖZEN

Mahkemei Şer'iyeler VIII ...........1

 

Muhiddin Abbas DOĞUKAN

Ticari Satış Mukaveleleri ...........8

 

Nevin Tarhan

İktisadi Devlet Teşekküllerinin Muhtelif Kanunlar Muvacehesindeki Durumu ...........12