Ankara Barosu Dergisi 1948 / 56

Makaleler


Nuri HACIHABİBOĞLU

Boşanma ...........1

 

Dr. K. Fikret ARIK

İşten El Çektirilmiş Bir Memurun Beraati ile Terfii Arasındaki Münasebet ...........6

 

Celal BULUT

Hazine Defineye El Koyabilir mi? ...........10

 

Samim BİLGEN

Kamulaştırmadan Vazgeçme Meselesi Hakkında ...........14