Ankara Barosu Dergisi 1948 / 47

Makaleler


Vasfi ŞENSÖZEN

Mahkemei Şer'iyeler VII ...........1

 

Aziz BARIKAN

Faiz Müessesesi ...........8

 

Fehmi KURAL

Amerika'da Hukuk Telakkisi Hukuki Hareketler ve Elemanları ...........21

 

Muhiddin Abbas DOĞUKAN

Ticari Satış Mukaveleleri ...........31